SEMPOZYUM KATILIM KOŞULLARI

 

 • Sempozyum, yurt içi ve yurt dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.
 • Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Bildiri özetleri amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalı ve sempozyumcanakkale@gmail.com adresine 10 Ocak 2020 tarihine kadar gönderilmelidir.
 • Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayınlanmış bir kitabın bölümü olmaması gerekmektedir.
 • Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu üyelerince değerlendirilecektir.
 • Kabul edilen bildiriler 27 Ocak 2020 tarihinde sempozyum resmi sitesinde duyurulacaktır.
 • Bildiri tam metinleri 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sempozyumcanakkale@gmail.com adresine yazım kurallarına uygun şekilde gönderilmelidir.
 • Oturumlarda bildiri sunumları için 15 dk. verilecektir.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.
 • Ulaşım ve konaklamayla ilgili bilgiler daha sonra ilan edilecektir.

 

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

 

 • Çalışmada, başlık 14 punto koyu büyük harfle ortalı yazılmalı, ana başlığın altına 12nk aralık bıraktıktan sonra 10 punto, koyu, soyadı büyük harf ve sağa hizalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. (*) işareti ile sayfanın altına akademik unvan, kurum ve e-posta adresi verilmelidir.
 • Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. En az 3, en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, dipnotlar ise 10 punto yazılmalıdır.
 • Metninin yazımında, sayfanın üst ve sol kenarında 3 cm, alt ve sağ kenarında ise 2.5 cm boşluk bırakılır.
 • Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları, alıntılar, dipnotlar ve kaynaklar listesinin yazımında ise, satırlar bir satır aralığı ile yazılır.
 • Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 • Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
 • Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
 • Bildiri metinleri 12 ile 20 sayfa arasında olmalıdır.